EnglishFrenchGermanItalianJapaneseKoreanPortugueseRussianSpanish

Tổng Hợp Đánh Giá

Tất cả (371) 1 Sao (0) 2 Sao (0) 3 Sao (0) 4 Sao (0) 5 Sao (371)

vuong.suong2016

2 tuần trước

Chất lượng sản phẩm rất tốt, Đóng gói sản phẩm rất đẹp và chắc chắn, Shop phục vụ rất tốt, Rất đáng tiền, Thời gian giao hàng rất nhanh


vuong.suong2016

2 tuần trước

Chất lượng sản phẩm rất tốt, Đóng gói sản phẩm rất đẹp và chắc chắn, Chất lượng sản phẩm rất tốt, Thời gian giao hàng rất nhanh, Shop phục vụ rất tốt, Thời gian giao hàng rất nhanh, Chất lượng sản phẩm rất tốt, Chất lượng sản phẩm rất tốt, Đóng gói sản phẩm rất đẹp và chắc chắn, Chất lượng sản phẩm rất tốt, Rất đáng tiền, Thời gian giao hàng rất nhanh, Shop phục vụ rất tốt, Chất lượng sản phẩm rất tốt, Rất đáng tiền, Thời gian giao hàng rất nhanh, Shop phục vụ rất tốt, Rất đáng tiền, Thời gian giao hàng rất nhanh, Shop phục vụ rất tốt

Ảnh đánh giá

Ảnh phản hồi


daoha.snbg

1 tháng trước

Chất lượng sản phẩm rất tốt


daoha.snbg

1 tháng trước

Chất lượng sản phẩm rất tốt


tueman.hs

1 tháng trước

Len siêu đẹp, siêu dồi. Mềm, nhẹ, xốp. Thích lắm ạ! P

Ảnh đánh giá

Ảnh phản hồi


dotrang1728

2 tháng trước

Chất lượng sản phẩm rất tốt, Đóng gói sản phẩm rất đẹp và chắc chắn, Chất lượng sản phẩm rất tốt


dotrang1728

2 tháng trước

Chất lượng sản phẩm rất tốt, Đóng gói sản phẩm rất đẹp và chắc chắn, Chất lượng sản phẩm rất tốt


dotrang1728

2 tháng trước

Chất lượng sản phẩm rất tốt, Đóng gói sản phẩm rất đẹp và chắc chắn, Chất lượng sản phẩm rất tốt


abeginnerknitter

2 tháng trước

Chất lượng sản phẩm rất tốt, Đóng gói sản phẩm rất đẹp và chắc chắn, Rất đáng tiền


trucphuong671981

2 tháng trước

Chất lượng sản phẩm rất tốt, Đóng gói sản phẩm rất đẹp và chắc chắn, Shop phục vụ rất tốt, Rất đáng tiền, Chất lượng sản phẩm rất tốt, Chất lượng sản phẩm rất tốt, Đóng gói sản phẩm rất đẹp và chắc chắn