Đánh giá sản phẩm và trải nghiệm mua hàng

Nhằm nâng cao trải nghiệm mua hàng cũng như mong muốn thấu hiểu mọi trải nghiệm mua hàng của bạn tại Linh Handmade đã tốt hay chưa,Linh Handmade đã ra mắt tính năng đánh giá sản phẩm và dịch vụ khách hàng nhằm nhanh chóng khắc phục và xử lý mọi trải nghiệm xấu mà bạn gặp phải khi mua hàng tại Linh Handmade

*lưu ý : Bạn chỉ có thể đánh giá sản phẩm sau khi hệ thống xác nhận rằng bạn đã nhận hàng thành công nhé!

hướng dẫn đánh giá