Tra cứu đơn hàng

 Hiện nay Linh Handmade bắt đầu tích hợp chức năng tra cứu đơn hàng để tiện việc cập nhật các thay đổi tình trạng đơn hàng và nhận thông báo từ BQT Linh Handmade các bạn chỉ cần làm theo các bước sau:

tra cứu đơn hàng