Len Lang Mille Colori Baby

Len Lang Mille Colori Baby

Mã Màu: LMB13

Giá : 116.000 đ

Màu sắc khác

Roughly translated to "a thousand colours", Lang Yarns Mille Colori Baby is a starburst of colours in a Fingering/4 ply yarn! Self striping, and in the most beautiful colourways, this yarn will knit up into beautiful socks, shawls and fine knitwear. 100% fine merino wool, this gorgeous yarn knits up on 3-3.5mm needles. Được dịch một cách thô sơ thành "một ngàn màu", Lang Mille Colori Baby là một ngôi sao đầy màu sắc trong một sợi 1.0mm, với những màu sắc đẹp nhất, sợi này sẽ đan thành những chiếc tất đẹp, khăn choàng và quần áo rất tốt. Len merino 100% cực mịn, sợi tuyệt đẹp này đan trên kim 3-3,5mm.

Chiều Dài Len (Yards)

190m = 208yds

Hướng Dẫn Sử Dụng

Khối lượng (Grams)

50gr=1.77oz

Product Care

Số Lượng SP (PCS)

1 Sản phẩm (PCS)

Thành Phần(Fiber Content)

100% Virgin Wool

Xuất Xứ(Made in)

Bình luận