Bộ Kim Đan Addi Click Woolly Hugs

Bộ Kim Đan Addi Click Woolly Hugs

Mã Màu: ADDI680-2

Giá : 4.800.000 đ

Màu sắc khác

  • plug-and-knit interchangeable sets
  • 4 addi SOS Cords 40/60/80/9cm and connector
  • 8 addiClick Basic tips 3.5 to 8mm
  • 5 addiClick crochet hooks 4-8mm

    ------------------------------------------

  • 4 dây vòng SOS addi 40/60/80/9cm và đầu nối
  • 8 size kim đan từ 3.5mm-4.0mm-4.5mm-5.0mm-5.5mm-6.0mm-7.0mm-8.0mm
  • 5 AddiClick Kim Đan size 4.0m - 8.0mm

Chất Liệu (Materials)

Kim Loại

Chiều Dài Dây

40cm 9.5cm

Product Care

Size Kim Đan

Số Lượng SP (PCS)

30 Sản Phẩm (PCS)

Xuất Xứ(Made in)

Bình luận