Bộ Kim Đan Addi Click Woolly Hugs

Bộ Kim Đan Addi Click Woolly Hugs (0)

Mã Màu: ADDI680-2

Giá : 4.800.000 đ

Màu sắc khác

  • plug-and-knit interchangeable sets
  • 4 addi SOS Cords 40/60/80/9cm and connector
  • 8 addiClick Basic tips 3.5 to 8mm
  • 5 addiClick crochet hooks 4-8mm

    ------------------------------------------

  • 4 dây vòng SOS addi 40/60/80/9cm và đầu nối
  • 8 size kim đan từ 3.5mm-4.0mm-4.5mm-5.0mm-5.5mm-6.0mm-7.0mm-8.0mm
  • 5 AddiClick Kim Đan size 4.0m - 8.0mm

Chất Liệu (Materials)

Kim Loại

Chiều Dài Dây

9.5cm 40cm

Product Care

Size Kim Đan

Số Lượng SP (PCS)

30 Sản Phẩm (PCS)

Xuất Xứ(Made in)


Đánh Giá Sản Phẩm


Sản phẩm chưa có đánh giá