Len Lang Lino

Len Lang Lino

Mã Màu: LNO78

Giá : 127.000 đ

Màu sắc khác

Lang Yarns Lino is a soft linen yarn that has been spun to a thin ribbon. Compared to other linen yarns, Lino is by no means rough or rigid. Each washing softens the material and makes it more comfortable. Lang Yarns Lino can be used for knitting and crocheting and is ideal for summer!

Len Lang Lino là một sợi lanh mềm đã được kéo thành một dải ruy băng mỏng. So với các loại sợi lanh khác, Lino không có nghĩa là thô hoặc cứng . Len Lang Lino có thể được sử dụng để đan và đan móc và là lý tưởng cho mùa hè!

Chiều Dài Len (Yards)

110m = 120yds

Hướng Dẫn Sử Dụng

Khối lượng (Grams)

50gr=1.77oz

Product Care

Số Lượng SP (PCS)

1 Sản phẩm (PCS)

Thành Phần(Fiber Content)

100% Linen

Xuất Xứ(Made in)

Bình luận